Постачання електричної енергії здійснюється за ціною, яка формується згідно наступної формули:

Ціна дорівнює = Цосн * Цк,

де Цосн — ціна закупівлі електричної енергії на оптовому ринку, яка включає в себе всі податки та збори, згідно вимог чинного законодавства України.

Цк — коефіцієнт, який узгоджується з кожним споживачем індивідуально та залежить від об’єму споживання (може бути як додатнє так і від’ємне значення, визначається у відсотковому співвідношенні).