Перелік нормативних документів, що регулюють відносини між електропостачальником та споживачами на роздрібному ринку електричної енергії:

1. Закон України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII;

2. Закон України «Про житлово-комунальні послуги» № 2189-VIII від 09.11.2017;

3. Закон України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12.05.91 р.;

4. Закон України «Про звернення громадян» № 393/96-ВР від 02.10.96 р.;

5. Закон України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р.;

6. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII;

7. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI;

8. Закон України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» № 1540-VIII від 22.09.2016;

9. «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення» № 887-VIII від 10.12.2015;

10. Кодекс систем розподілу затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310;

11. Кодекс комерційного обліку електричної енергії затверджений постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 311;

12. Правила роздрібного ринку електричної енергії затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312;

13. Положення про Інформаційно-консультаційний центр по роботі із споживачами електричної енергії, затверджене Постановою НКРЕ від 12 березня 2009 року № 299;

14. Порядок забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання затверджений Постановою НКРЕКП від 12.06.2018 №375;

15. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу затверджені Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1469.

16. Правила ринку «на добу наперед» та внутрішньодобового ринку

17. Постанова НКРЕКП №309 від 14.03.2018 року

18. Правила ринку

19. Типовий договір постачання ЕЕ – проект НКРЕКП

20. Типовий договір про універсальні послуги

21. Типовий договір про тимчасове постачання

22. Типовий договір про спільне використання

23. Типовий договір про забезпечення електроспоживача